10 kỹ năng được xây dựng tại chương trình Co-op của UVic
q c

10 kỹ năng được xây dựng tại chương trình Co-op của UVic

(23/08/2018) ngaact

Tham gia chương trình Co-op của UVic, sinh viên sẽ được trau dồi và phát triển 10 kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong tương lai.

10 kỹ năng được trang bị cho sinh viên tại chương trình Co-op của UVic đó là:

 • Kỹ năng quản lý con người
 • Hành động trung thực và tôn trọng đạo đức cá nhân
 • Tôn trọng nỗ lực cá nhân của mình và người khác
 • Thừa nhận sự đa dạng về quan điểm và chấp nhận sự khác biệt
 • Quản lý sức khỏe và cảm xúc cá nhân.
 • Lập kế hoạch và quản lý thời gian, tài chính cũng như các nguồn lực khác của bản thân.
 • Thích ứng với môi trường và văn hóa mới
 • ...
[caption id="attachment_7658" align="aligncenter" width="800"]10 kỹ năng được trang bị cho sinh viên tại chương trình Co-op của UVic hình 1 10 kỹ năng được trang bị cho sinh viên tại chương trình Co-op của UVic.[/caption]

Kỹ năng giao tiếp

 • Giao tiếp với giọng điệu và cách thức tôn trọng người khác.
 • Lắng nghe một cách tích cực và giao tiếp hiệu quả với người khác.
 • Có thể viết rõ ràng và chính xác trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
 • Lắng nghe và đặt câu hỏi để hiểu quan điểm người khác.
 • Truyền đạt các vấn đề kịp thời
 • Nhận thức và đáp ứng các phong cách giao tiếp bằng lời nói và không bằng lời nói.
 • Nhận thức được sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp.
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp đa văn hóa hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thông tin

 • Nghiên cứu và diễn đạt các thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Đánh giá, lưu trữ và áp dụng ý tưởng
 • Chứng minh các dãy số
 • Đánh giá tính hợp lệ và thiên vị của thông tin
 • Sử dụng dữ liệu thu thập được để rút ra kết luận hoặc tạo nguồn thông tin mới.
 • Sử dụng công nghệ thích hợp để tìm và xử lý thông tin

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích

 • Công nhận các khía cạnh con người và kỹ thuật
 • Tiếp cận, phân tích và áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau
 • Suy nghĩ để tạo ra chiến lược
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng từ kinh nghiệm trong quá khứ trong các tình huống mới.
 • Đánh giá tình huống và xác định các vấn đề
 • Khám phá giải pháp khả thi theo một cách sáng tạo
 • Đánh giá các giải pháp để đưa ra quyết định.

Kỹ năng quản lý dự án

 • Lập kế hoạch và thực hiện các dự án với mục tiêu được xác định rõ ràng.
 • Xác định chiến lược, công cụ và công nghệ phù hợp tại nơi làm việc.
 • Sử dụng các kỹ thuật đánh giá để giám sát dự án.
 • Thực hiện nhiều tác vụ hoặc dự án cùng một lúc.

Kỹ năng làm việc nhóm

 • Chủ động làm việc với một nhóm
 • Thể hiện được cam kết và mục tiêu của nhóm
 • Chia sẻ thông tin và khuyến khích mọi người trong nhóm cùng thực hiện
 • Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp
 • Thể hiện trách nhiệm đối với nhóm và thực hiện cam kết của bạn.
 • Làm việc hiệu quả với nhiều tính cách khác nhau.

Khả năng cam kết chất lượng công việc

 • Tìm kiếm cơ hội để cải thiện chất lượng công việc của bạn
 • Tạo ra các ý tưởng để cải thiện chất lượng
 • Chú ý đến chất lượng công việc
 • Thử nghiệm các giải pháp để hoàn thành công việc
 • Xem xét các mặt khác nhau của công việc
 • Đánh giá kết quả công việc
 • Thói quen chuyên nghiệp
 • Tuân theo chính sách nơi làm việc
 • Nhận biết quyền và trách nhiệm của bạn
 • Tuân thủ các quy định của Uvic và luật liên bang à tỉnh.
 • Chịu trách nhiệm hiểu và thích ứng với văn hóa nơi làm việc

Trách nhiệm xã hội

 • Chịu trách nhiệm cho hành động của mình
 • Thể hiện sự tôn trọng về quyền và ý tưởng của người khác.
 • Chứng minh sự trung thực cá nhân
 • Chọn các khóa học hành động đạo đức
 • Đóng góp cho cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế.
 • Xây dựng mối quan hệ công bằng
 • Hành động có trách nhiệm
 • Học tập không ngừng
 • Đặt ra mục tiêu và theo đuổi mục tiêu cá nhân về giáo dục.
 • Xác định các cơ hội học tập
 • Liên tục học hỏi và phát triển
 • Biết cách học hỏi từ những sai lầm và thành công của bạn
 • Tìm kiếm và chấp nhận phản hồi mang tính xây dựng của người khác.
 • Luôn cập nhật các kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực của bạn.
Rate this post