Trường đại học nào của Mỹ hào phóng với sinh viên quốc tế nhất?(28/02/2018)

Chi phí học đại học tại Mỹ rất lớn, ngay cả người bản địa cũng phải cân nhắc rất nhiều trước quyết định học đại học. May mắn là một vài trường đại học rất hào phóng đối với sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt.

Chi phí là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn trường của các du học sinh. Bởi vì kinh phí học đại học tại Mỹ khá đắt, ngay cả sinh viên bản địa cũng phải cân nhắc khá nhiều. Ngoại trừ việc học phí phải đóng bao nhiêu, du học sinh cũng nên quan tâm đến gói hỗ trợ tài chính của các trường vì hiện một số trường có gói hỗ trợ khá phù hợp để khuyến khích học sinh theo học.

Hàng năm, US News và College Board đều công bố danh sách các trường đại học hỗ trợ tài chính cho sinh viên và danh sách sinh viên được hỗ trợ. Danh sách này giúp phân loại các trường thành: nhóm trường có gói hỗ trợ tài chính tốt nhất, cao, trung bình, thấp và không hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Nhóm trường có hỗ trợ tài chính tốt nhất cho sinh viên quốc tế

Có nhiều trường thuộc nhóm này cam kết đáp ứng 100% nhu cầu tài chính của sinh viên quốc tế. Nhiều trường khác lại cam kết cấp học bổng cho sinh viên có bao gồm sinh viên quốc tế.

 

Trường đại học nào của Mỹ hào phóng

Amherst College là một trong các trường hào phóng với sinh viên quốc tế.

 

Một số trường thuộc danh sách này là:
- Amherst College: năm trước trường trao 7.655.287 USD tiền học bổng cho 146 sinh viên quốc tế.
- Dartmouth College: trao 12.279.562 USD tiền học bổng cho 251 sinh viên quốc tế.
- Đại học Harvard: trao 27.866.340 USD cho 530 sinh viên quốc tế
- Middlebury College: trao 6.313.628 USD cho 129 sinh viên quốc tế.

Nhóm trường có gói hỗ trợ tài chính cao

Nhóm các trường có hỗ trợ tài chính cao dành một phần đáng kể nguồn quỹ hỗ trợ của học cho sinh viên quốc tế. Một vài trường thuộc nhóm này là:

- Đại học Brown: hỗ trợ 8.400.000 USD cho 207 sinh viên quốc tế vào năm ngoái.
- Viện Công nghệ California: trao 1.124.845 USD cho 26 sinh viên quốc tế.
- Đại học Stanford: dành 9.088.919 USD cho 187 sinh viên quốc tế.

Nhóm trường có gói hỗ trợ tài chính trung bình

Những trường có gói hỗ trợ tài chính trung bình phân bổ nguồn quỹ của mình để hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ học phí cho sinh viên quốc tế mà đáp ứng tốt các yêu cầu của trường. Ví dụ:

- Đai học Boston: trao 4.792.889 USD cho 119 sinh viên quốc tế.
- Đại học Cornell: cấp 2.909.006 USD cho 73 sinh viên quốc tế.
- Đại học Georgetown: dành 1.740.210 USD cho 57 sinh viên quốc tế.

Nhóm trường có gói hỗ trợ tài chính thấp

Nhóm trường này có mưc hỗ trợ tài chính hạn chế cho sinh viên quốc tế hoặc mức hỗ trợ thực không được báo cáo. Một số trường trong nhóm này bao gồm:

- Đại học Rutger ở News Brunswick: trao 3750 USD cho 4 sinh viên quốc tế.

đại học nào của Mỹ hào phóng

Đại học Rutger ở News Brunswick

- Đại học Syracuse: cấp 404.450 USD cho 31 sinh viên quốc tế.

- Đại học Colorado ở Boulder: cấp 587.927 USD cho 51 sinh viên quốc tế.

 

đại học nào của Mỹ hào phóng

Đại học Colorado ở Boulder

Nhóm trường không hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Một số trường không cấp bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào cho sinh viên quốc tế là: Boston College, Delaware, Đại học New York, Clemson và Michigan.

Hàng năm, danh sách các trường có hoặc không hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế đều được công bố. Vì thế, các du học sinh hoàn toàn có thể tham khảo trước khi chọn trường theo học.