Học bổng theo học ngành khoa học máy tính(11/07/2018)

Khi công nghệ và khoa học máy tính ngày càng thống trị mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại, thì số lượng sinh viên theo học ngành này ngày càng tăng cao. Cũng từ đó có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên theo học ngành khoa học máy tính.

Học bổng đa quốc gia

 • Học bổng dành cho sinh viên khuyết tật của Google Europe: Học bổng châu Âu dành cho sinh viên khoa học máy tính bị khuyết tật. Dành cho sinh viên tất cả các cấp học ở Châu Âu.
 • Chương trình học bổng của Microsoft: Học bổng STEM dành cho sinh viên theo đuổi các bằng cấp về khoa học máy tính cũng như các môn học liên quan đến STEM ở cấp đại học tại Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico. Học bổng này ưu tiên các sinh viên khuyết tật.

 • Học bổng Iflexion: Học bổng cho sinh viên năm cuối cao đẳng, sinh viên đại học hoặc sau đại học để học tập ở Mỹ, Canada, Úc, New Zealand hoặc châu Âu.

Vương Quốc Anh

 • Học bổng QMUL dành cho sinh viên xuất sắc ngành Khoa học và Kỹ thuật: Học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Đại học Queen Mary London.
 • Học bổng của Đại học Birmingham: Học bổng khoa học máy tính dành cho sinh viên theo học mọi cấp bậc tại trường Khoa học Máy tính thuộc Đại học Birmingham.
 • Học bổng ngành khoa học máy tính của Đại học Bristol Barry Thomas: Học bổng khoa học máy tính cho sinh viên quốc tế năm nhất có thành tích học tập xuất sắc đnag học tại Đại học Bristol.
 • Học bổng hệ sau đại học của Đại học Edinburgh: Học bổng dựa trên khen thưởng dành cho sinh viên học khoa học máy tính tại trường Đại học Edinburgh ở Anh.
 • Học bổng sau đại học ngành khoa học máy tính của Đại học York: Học bổng dành cho sinh viên Anh, EU và sinh viên Quốc tế của trường.

Học bổng Mỹ

[caption id="attachment_7604" align="aligncenter" width="600"] Digital Image by Sean Locke
Digital Planet Design
www.digitalplanetdesign.com[/caption]
 • Quỹ giáo dục gia đình Mỹ-Philippines Banatao: Học bổng STEM và khoa học máy tính được trao tặng cho sinh viên Bắc California của quỹ di sản Philippines .
 • Học bổng Betty Stevens Frecknall Scholarship: Học bổng khoa học máy tính dành cho sinh viên theo học chương trình STEM tại các trường đại học toàn thời gian thuộc Hoa Kỳ và chỉ dành cho cư dân Hoa Kỳ.
 • Học bổng Máy tính ExCEL: Học bổng của Hoa Kỳ dành cho sinh viên khoa học máy tính theo học tại một trường đại học được công nhận ở Mỹ.
 • Học bổng thiết kế trò chơi điện tử GameDesigning: Học bổng dành cho tất cả sinh viên đại học tương lai và hiện đang theo học tại trường đại học hoặc trường dạy nghề được công nhận tại Hoa Kỳ.

Châu Úc

 • Học bổng Tiến sĩ Đại học Wollongong: Học bổng tiến sĩ nghiên cứu về tính toán tại trường đại học.
 • Học bổng công nghệ thông tin dành cho nữ sinh trường Đại học Monash: Tất cả sinh viên nữ theo học công nghệ thông tin tại Monash đều được tự động xem xét học bổng.

Học bổng dành cho nữ giới trong ngành khoa học máy tính

 • Quỹ học bổng AWC dành cho phụ nữ trong lĩnh vực máy tính: Học bổng cho phụ nữ trong các chương trình khoa học và công nghệ máy tính tại các cơ sở ở Hat Washtenaw, Michigan.
 • Học bổng Palantir cho Phụ nữ trong Công nghệ: Học bổng quốc tế dành cho phụ nữ trong khoa học máy tính và các môn học liên quan đến STEM khác.
 • Học bổng Google Anita Borg: Học bổng quốc tế do Google tài trợ cho phụ nữ trong ngành khoa học máy tính theo đuổi bằng cấp về công nghệ và máy tính ở cấp đại học và sau đại học tại một trường đại học ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi.
 • Học bổng WITS: Học bổng của Mỹ dành cho phụ nữ trong ngành khoa học máy tính đang theo học các ngành IT, khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý và các lĩnh vực liên quan. Học bổng này dành cho các cư dân Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế

Trên đây là những học bổng khoa học máy tính mà bạn có thể tham khảo.