Thành lập từ năm 1997

Bài kiểm tra tiếng Anh đối với các bạn học sinh muốn đi du học Canada diện SDS

🍁 Thông tin được update T10/203 cho các bạn đi Du học Canada theo diện SDS

🍁🍁🌟🍁🍁
🍁 Bài kiểm tra tiếng Anh đối với các bạn học sinh muốn đi du học Canada theo hình thức SDS cụ thể như sau:
– CAEL: điểm tổng tối thiểu là 60;
– CELPIP General: điểm tính tương đương CLB score là 7 cho từng kỹ năng;
– IELTS Academic: Tổng điểm tối thiểu 6.0;
– IELTS General: điểm tính tương đương CLB score là 7 cho từng kỹ năng;
– TCF Canada: điểm tính tương đương CLB score of at least 7 cho từng kỹ năng;
– TCF Tout public: điểm tổng tối thiểu là 400;
– TEF Canada: điểm tính tương đương CLB score là 7 cho từng kỹ năng;
– TEF 5 épreuves : điểm tổng tối thiểu là 400;
– TOEFL iBTL: điểm tổng tối thiểu là 83
– Pearson Test of English (PTE) Academic: điểm tổng tối thiểu là 60;

🍁 Kiến thức cần biết

– Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tiếng anh là Canadian Language Benchmark, đây là một hệ thống đánh giá về điều kiện cần đầu tiên khi bạn có kế hoạch nhập cư Canada, cũng giống như các nước khác, Canada cũng có những quy chuẩn riêng về ngôn ngữ cho người nhập cư, để đảm bảo việc hòa nhập cuộc sống của họ sau này.
– Bảng quy đổi điểm chuẩn ngôn ngữ Canada nhằm quy đổi số điểm đạt được của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, là một quy trình bắt buộc để nhập cư thông qua hệ thống Express Entry và đa số nhiều chương trình nhập cư Canada khác. –

🍁 Thông tin ngày 10/8/2023 từ Bộ Nhập cư, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Bộ Nhập cư, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa ra thông báo chính thức về việc chấp nhận bổ sung 4 Bài kiểm tra tiếng Anh đối với các bạn học sinh muốn đi du học Canada theo hình thức SDS, bao gồm:

– Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) General;
– Canadian Academic English Language (CAEL); and
– Pearson Test of English (PTE) Academic;
– Test of English as a Foreign Language Internet Based test (TOEFL iBT).
Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn muốn đi Du học Canada theo diện SDS trước ngày 10/8/2023 thì Bài kiểm tra tiếng Anh International English Language Testing System (IELTS) được chấp nhận và điểm số phải được từ 6.0 trở lên (Không có kỹ năng nào được < 6).
Tính từ ngày 10/8/2023 lựa chọn đầu vào với bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh của bạn cho cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, đã có thêm nhiều lựa chọn với yêu cầu cụ thể như sau:
– International English Language Testing System (IELTS) Academic đạt điểm từ 6.0 trở lên và Không có yêu cầu điểm tối thiểu mỗi kỹ năng – đây là điểm mới thay đổi
– CAEL đạt điểm tối thiểu 60
– PTE đạt điểm tối thiểu 60
– TOEFL iBT đạt điểm tối thiểu 83