Thành lập từ năm 1997

Cao Đẳng

British Columbia

Cao đẳng Camosun

Camosun College là trường cao đẳng công lập lớn nhất