Thành lập từ năm 1997

Chính sách nhập cư tại tỉnh Quebec, Canada (PEQ Immigration Program)

⚡ Cơ hội vàng cho sinh viên quốc tế học tập tai tỉnh Quebec, Canada (PEQ Immigration Program)
📌 Kể từ ngày 20/12/2023, Chính phủ Quebec ra thông báo thay đổi chính sách nhập cư, áp dụng chủ yếu cho sinh viên quốc tế đang học tập tại tỉnh Quebec.
👉 Từ 20/12/2023 tới 23/11/2024 đương đơn thỏa mãn các điều kiện nêu dưới đây sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xin trở thành thường trú nhân của tỉnh Quebec, Canada:
🔹 Trên 18 tuổi;
🔹 Có ý định sinh sống tại tỉnh Quebec để làm việc tại một công ty hợp pháp;
🔹 Có trình độ tiếng Pháp (nghe và nói) tương đương với cấp độ 7 theo Bảng trình độ tiếng Pháp của tỉnh Quebec;
🔹 Có trình độ tiếng Pháp (đọc và viết) tương đương với cấp độ 5 theo Bảng trình độ tiếng Pháp của tỉnh Quebec;
🔹 Đang sinh sống hợp pháp tại tỉnh Quebec khi nộp hồ sơ;
🔹 Chứng minh có đủ năng lực tài chính tự trang trải chi phí sinh hoạt của mình.
🔹 Nếu có chồng/vợ muốn nộp hồ sơ cùng đương đơn thì chồng/ vợ cần có đủ trình độ tiếng Pháp (nghe và nói) ở cấp độ 4 theo Bảng trình độ tiếng Pháp của tỉnh Quebec.
👉 Ngoài ra, đương đơn cần thỏa mãn các tiêu chí sau:
🔹 Có một trong các bằng cấp: Đại học, Thạc sỹ (gồm cả MBA), Tiến sỹ, Cao đẳng, Chứng chỉ học nghề trên 1.800 giờ hoặc Chứng chỉ học nghề gồm cả Giấy chứng nhận nghề chuyên môn với tổng số giờ học là 1.800 giờ;
🔹 Tốt nghiệp một trong các bằng cấp liệt kê bên trên không quá 36 tháng trước khi nộp hồ sơ và phải là chương trình chính quy (full-time) và tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục ở tỉnh Quebec;
🔹 Có thời gian học tập tại tỉnh Quebec ít nhất bằng 50% thời lượng khóa học của bằng cấp nêu trên.
👉 Sau ngày 23/11/2024 đương đơn muốn nộp chương trình này thì phải thỏa mãn thêm các điều kiện sau:
🔹 Đã hoàn thành chương trình trung học (3 năm) hoặc chương trình sau trung học bằng tiếng Pháp ở tỉnh Quebec hoặc nước ngoài; hoặc;
🔹 Đã hoàn thành chương trình học đủ điều kiện của tỉnh Quebec bằng tiếng Pháp, trong đó hơn 75% nội dung/ các tín chỉ được hoàn thành bằng tiếng Pháp, tại tỉnh Quebec.
🔹 Các đương đơn sẽ bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để kiểm tra tính xác thực của các thông tin đã khai của hồ sơ nộp xin trở thành thường trú nhân.
Như vậy:
🍁 Các sinh viên Việt nam chúng ta, đã hoặc sắp hoàn thành chương trình Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc học nghề (tổng thời gian 1.800 giờ), học bằng tiếng Anh hoặc Pháp (nếu bằng tiếng Anh thì các bạn cần có một trong các chứng chỉ tiếng Pháp sau: TCF- Quebec; TCF- Canada; TCF; DALF; DELF; TEFAQ; TEF Canada; TEF), không cần có kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp, là có thể nộp hồ sơ xin chỉ định tỉnh bang của tỉnh Quebec để trở thành thường trú nhân của Canada.
🍁 Đây là cơ hội vàng cho các bạn đã trang bị cho mình chứng chỉ tiếng Pháp.
🍁 Sau ngày 23/11/2024, các bạn nào học bằng tiếng Anh tại các trường tại tỉnh Quebec, ngoài yêu cầu tiếng Pháp nêu trên, các bạn phải có thêm 2 năm kinh nghiệm làm việc ở NOC TEER 0,1, 2, 3.
Các bạn học sinh của cô Quỳnh cố gắng chớp lấy cơ hội vàng này để nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân của tỉnh Quebec, được sinh sống tại thành phố Montreal, thành phố Paris của Bắc Mỹ, ở chung thành phố với cô Quỳnh nhé.