Cập nhật

Tin tức trường học

Đại Học

Trường Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Kwantlen Polytechnic University (KPU) được thành lập bởi Chính phủ tỉnh bang British Columbia vào năm 1981 với tên gọi trường Bách khoa Kwantlen. Thông

Đại Học

Trường Capilano University

Được thành lập vào 1968, Đại học Capilano là một trong những trường công lâu đời nhất tại British Columbia. Thông tin chung  DLI#: O19280078102 Năm thành