Cập nhật

Tin tức trường học

Tin du học

Graduate Internship Pathway

DANH MỤC Yêu cầu tối thiểu Giáo dục Sinh viên phải hoàn thành bậc thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong Manitoba trong vòng 3 năm.

Trung Học

Career Employment Pathway

DANH MỤC YÊU CẦU TỐI THIỂU Giáo dục Sinh viên phải tốt nghiệp từ một trường Cao Đẳng hoặc Đại học tại Manitoba trong vòng

Đại Học

Trường Đại học Victoria (UVic)

University of Victoria (UVic) là trường đại học nghiên cứu chuyên sâu được công nhận trên toàn thế giới. Thông tin chung DLI#: O19280533442 Năm thành lập: 1903

Nội dung khác