Thành lập từ năm 1997

UCW gia hạn học bổng 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 (𝗦𝗘𝗔) 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁

Thông tin mới về học bổng AIT tiếp nhận từ đại điện trường Đại học Canada West

.

.

🔅🔅🔅 UCW gia hạn học bổng 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 (𝗦𝗘𝗔) 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁 dành cho sinh viên Việt Nam ghi danh các kỳ nhập học 2024 trước 30/9/2024:

💗 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠: 𝗖𝗔𝗗 $𝟲,𝟴𝟬𝟰/ 1 khóa/ 2 năm

💗 𝐵𝐴𝐵𝐶/𝐵𝐶𝑜𝑚: 𝗖𝗔𝗗 $𝟭𝟯,𝟲𝟬𝟴/ 1 khóa/ 4 năm

💗 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $𝟳,𝟬𝟬𝟬/ 1 khóa/ 2 năm

💥 💥 💥 Ngoài ra, UCW cấp nhiều chương trình học bổng khác như

🎀 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 (𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺): 𝗖𝗔𝗗 $𝟮,𝟱𝟴𝟯/ 1 kỳ/ 3 tháng – deadline: 30/4/2024

🎀 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗠𝗕𝗔 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : 𝗖𝗔𝗗 $𝟱,𝟬𝟬𝟬/ 1 kỳ/ 3 tháng – no deadline

👉 👉 Chi tiết, xin mời Quý ACE tham khảo link ạ https://www.ucanwest.ca/admissions/awards-scholarships/

🍁 Bạn quan tâm đến trường, vậy bạn còn băn khoăn gì cần được tư vấn và giải đáp?

Để sớm nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm về du học và giáo dục liên hệ Văn phòng Tư vấn Du học AIT