Thành lập từ năm 1997

Các quy định về việc cung cấp dịch vụ di trú tại Canada:

Chính phủ Canada cho phép 3 đối tượng có thể trở thành Người Tư vấn hợp pháp trong Lĩnh vực Di trú, gồm có:

  • Đội ngũ Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada – RCIC
  • Đội ngũ Luật sư thuộc Hội Luật gia Canada hoặc
  • Các Công chứng viên là thành viên của Phòng Công chứng tỉnh Quebec

Như vậy, những ai không phải là Luật sư hoặc là Công chứng viên tại tỉnh Quebec, thì sẽ không được tư vấn trong lĩnh vực di trú, trừ khi có giấy phép của CICC để hành nghề với tư cách là Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada RCIC tại Canada.

Giới thiệu chung về CICC:

Ngày 23-11-2021, bằng sự thành lập của Đoàn Chuyên gia Tư vấn Di trú và Quốc tịch Canada CICC, đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quy định về tư vấn di trú của Canada cũng như cho những ai muốn tạo lập cuộc sống mới và gọi Canada là quê hương thứ hai của mình. CICC thay thế Hội đồng Tư vấn Di trú Canada ICCRC trước đây. CICC hiện là cơ quan quản lý chính thức của các Chuyên gia Tư vấn về nhập cư và quốc tịch trên toàn quốc. Tất cả các Chuyên gia Tư vấn được trả phí phải được CICC cấp phép để làm việc với Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).