Thành lập từ năm 1997

CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ MỚI TẠI QUEBEC – CANADA CÓ ĐIỂM GÌ THAY ĐỔI?

Để đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm và tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế định cư tại Quebec, chính quyền tỉnh bang Quebec có thay đổi lại chính sách định cư bắt đầu từ tháng 1/2019 như sau:

Chương trình de lexexérience québécoise (chương trình trải nghiệm PEQ – Québec)

Bắt đầu từ tháng 11/2019, sinh viên tốt nghiệp Québec một lần nữa có thể gửi đơn đăng ký lựa chọn vĩnh viễn theo Chương trình PEQ với các văn bằng được chấp nhận

  • Bằng Cử nhân (bằng đại học)
  • Bằng thạc sĩ
  • Tiến sĩ (Tiến sĩ)
  • Văn bằng Cao đẳng – Kỹ thuật
  • Văn bằng nghề, có hoặc không có chứng nhận chuyên môn nghề, được liên tiếp, chứng nhận tối thiểu 900 giờ học
  • Chứng nhận chuyên môn nghề chứng nhận tối thiểu 900 giờ học
  • Chứng nhận các nghiên cứu đại học chứng thực tối thiểu 900 giờ học

Để đủ điều kiện, những chứng nhận hoặc bằng cấp này phải nằm trong Danh sách các lĩnh vực đào tạo theo PEQ – Sinh viên tốt nghiệp (chỉ bằng tiếng Pháp – 437 kB). Danh sách này bao gồm các lĩnh vực đào tạo ở Québec mà đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực

Sinh viên  cũng phải hoàn thành tối thiểu 900 giờ học toàn thời gian tại Québec hoặc, nếu chứng thực hoặc bằng tốt nghiệp của sinh viên đạt hơn 1.800 giờ học, sinh viên phải sống ở Québec ít nhất một nửa thời gian của chương trình học .

Cuối cùng, đối với các chương trình học từ 900 giờ đến dưới 1.800 giờ, ứng viên phải có 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, ở Québec sau khi tốt nghiệp.

Danh sách các ngành nghề theo chính sách định cư PEQ tại Québec

Arboriculture-pruning (DEP)

Personal Assistance at Home (DEP)

Technical Assistance in Pharmacy (DEP)

Retail Boucherie (DEP)

Bodywork (DEP)

Carpentry-joinery (DEP)

Boilerwork (DEP)

Conducting water treatment processes (DEP)

Kitchen (DEP)

Electromechanical Automated Systems (DEP)

Mineral extraction (DEP)

Tinsmiths (DEP)

Foundry (DEP)

Drilling and Blasting (DEP)

Field crops (DEP)

Flight Regulation (DEP)

Installation and maintenance of security systems (DEP)

Installation and repair of telecommunication equipment (DEP)

Agricultural mechanics (DEP)

Elevator Mechanics (DEP)

Mechanics of Stationary Machines (DEP)

Mechanics of fire protection (DEP)

Mechanics of heavy road vehicles (DEP)

Mechanics of Construction Equipment (DEP)

Industrial Mechanics of Construction and Maintenance (DEP)

Modeling (DEP)

Installation and manufacture of glass products (DEP)

Plumbing and Heating (DEP)

Maple production (DEP)

Realization of landscaping (DEP)

Refrigeration (DEP)

Health, Assistance and Nursing (DEP)

Sawing (DEP)

Secretariat (DEP)

Welding-assembly (DEP)

Machining techniques (DEP)

Animal Production (DEP)

Mold making (ASP)

Punching (ASP)

Tooling (ASP)

Acupuncture (DEC)

Medical Records (DEC)

Water Sanitation (DEC)

Hearing Aid (DEC)

Avionics Techniques (DEC)

Insurance and Financial Services Advisory (DEC)

Aircraft Maintenance Techniques (DEC)

Environment, health and safety at work (DEC)

List of Eligible Areas of Training for the Quebec Experience Program (QIP) – Graduate Stream

Farm Business Management and Technologies (CED)

Nursing (DEC)

Prehospital Emergency Care (DEC)

Office automation techniques (DEC)

Aerospace Engineering Techniques (DEC)

Denturology Techniques (DEC)

Dietetic Techniques (DEC)

Chemical Engineering Techniques (DEC)

Mechanical Engineering Techniques (DEC)

Marine Mechanical Engineering Techniques (DEC)

Management of a restaurant establishment (DEC)

Hotel Management Techniques (DEC)

Computer Technology (DEC)

Aircraft Piloting Techniques (DEC)

Physiotherapy Techniques (DEC)

Animal health techniques (DEC)

Thanatology Techniques (DEC)

Composite Material Processing Techniques (DEC)

Techniques of the plastics industry (DEC)

Early Childhood Education Techniques (DEC)

Special Education Techniques (DEC)

Medical Electrophysiology Techniques (DEC)

Dental Hygiene Techniques (DEC)

Respiratory Therapy Techniques (DEC)

Multimedia Integration Techniques (DEC)

Orthotic and Prosthetic Orthopedic Techniques (DEC)

Visual Orthotic Techniques (DEC)

Furniture and cabinetmaking techniques (DEC)

Equine Techniques (DEC)

Legal Techniques (DEC)

Biomedical Analysis Technology (DEC)

Geomatics Technology (DEC)

Building Mechanical Technology (DEC)

Food Process and Quality Technology (DEC)

Architecture Technology (DEC)

Electronic Technology (DEC)

Industrial Electronics Technology (DEC)

Building Estimation and Evaluation Technology (DEC)

Industrial Maintenance Technology (DEC)

Nuclear Medicine Technology (DEC)

Radiodiagnostic Technology (DEC)

Radiation Oncology Technology (DEC)

Computer Systems Technology (DEC)

Agromechanical Engineering Technology (DEC)

Animal Production Technology (DEC)

Civil Engineering Technology (DEC)

Metallurgical Engineering Technology (DEC)

Physical Engineering Technology (DEC)

Cellulose Processing Technologies (DEC)

Project Management in Graphic Communications (DEC)

Mineral Technology (DEC)

Farm Business Management and Technologies (AEC)

Aerospace Engineering Techniques (AEC)

Food Process and Quality Technology (AEC)

Architectural Technology (AEC)

Avionics Techniques (AEC)

Aircraft Maintenance Techniques (AEC)

Plastics Technology (AEC)

Composite Material Processing Techniques (AEC)

Biomedical Analysis Technology (AEC)

Physiotherapy Techniques (AEC)

Thanatology techniques (AEC)

Nursing Care (AEC)

Medical Records (AEC)

Water Sanitation (AEC)

Insurance and Financial Services Advisory (FAC)

Environment, health and safety at work (AEC)

Office automation techniques (AEC)

Management of a catering establishment (AEC)

Early childhood education techniques (AEC)

Special Education Techniques (AEC)

Geomatics Technology (AEC)

Electronics Technology (AEC)

Building Estimation and Evaluation Technology (AEC)

Actuarial Science (BAC)

Business Administration (LAC)

International Business (LAC)

Social or community animation (BAC)

Communications and Journalism (LAC)

Accounting and Accounting (BAC)

Criminology (BAC)

French, in general and mother tongue (BAC)

French as a second language (BAC)

Geology (mineralogy, etc.) (BAC)

Personnel Management (LAC)

Business Management and Administration (BAC)

Management Information (BAC)

French and English languages and literatures (BAC)

Marketing and Purchasing (BAC)

Mathematics (BAC)

Meteorology and Atmospheric Sciences (BAC)

Banking and Finance (LAC)

Probability and Statistics (BAC)

Industrial Relations (LAC)

Natural Resources (LAC)

Physical Activity Sciences (BAC)

Computer Science (BAC)

Nursing and nursing sciences (BAC)

Physical Sciences (BAC)

Social Service (BAC)

Sexology (BAC)

Translation (BAC)

Urbanism (BAC)

Domestic Science (BAC)

Preschool Teacher Education (BAC)

Landscape Architecture (BAC)

Architecture (BAC)

Applied Mathematics (BAC)

Rural and Agricultural Economy (LAC)

Basic and Applied Health Sciences (IBC)

Psycho-education (BAC)

Psychology (BAC)

Occupational Therapy (BAC)

Speech-Language Pathology and Audiology (BAC)

Physical therapy (BAC)

Agriculture (BAC)

Preschool and Elementary Teacher Training (LAC)

Secondary Teacher Education (BAC)

Training of vocational teachers in secondary and secondary education

college (BAC)

Specialist teacher training at the elementary and secondary levels (BAC)

Specialist teacher training in special education (orthopedagogy) (LAC)

Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (BAC)

Agricultural Engineering and Rural Engineering (LAC)

Food Engineering (BAC)

Civil Engineering, Construction and Transportation (LAC)

Electrical, Electronics and Communications Engineering (LAC)

Forest Engineering, Forestry and Wood Science (Forestry) (LAC)

Geological Engineering (BAC)

Industrial and Administrative Engineering (LAC)

Computer and Computer Engineering (BAC)

Mechanical Engineering (BAC)

Metallurgical and Materials Engineering (BAC)

Mining Engineering (BAC)

Physical Engineering (BAC)

Geodesy (Land Survey) (LAC)

Perineality (BAC)

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (BAC)

Engineering (BAC)

Dietetics and nutrition (BAC)

Library and Archives Management (MAI)

Didactics (art of teaching) (MAI)

Occupational Therapy (MAI)

Ethnology and ethnography (MAI)

College Teacher Training (MAI)

Agroforestry Engineering (MAI)

Pulp and Paper Engineering (MAI)

Nuclear Engineering (MAI)

Health Services Management (MAI)

Speech and Audiology (MAI)

Physiotherapy (MAI)

Community Health and Epidemiology (MAI)

University Pedagogy (MAI)

Adult Education and Continuing Education (MAI)

Architecture (MAI)

Urban Architecture and Development (MAI)

Energy (MAI)

Genetics (MAY)

/Hydrology and water sciences (MAI)

Experimental Medicine and Surgery (MAI)

Psycho-education (MAI)

Cooperation (MAI)

Operational Research (MAI)

Psychology (MAI)

Chiropractic (DOC)

Medicine (DOC)

Dental Medicine (DOC)

Veterinary Medicine (DOC)

Optometry (DOC)

Other health professions (DOC)

Psychology (DOC)

AIT cũng là đơn vị đại diện cho hơn 300 trường tại Canada, và cũng là một trong số ít đơn vị có tỷ lệ đạt visa Canda lên đến 90% trong những năm gần đây. Đặc biệt, bà Vũ Như Quỳnh, Phó giám đốc AIT là Chuyên viên Tư vấn Di trú Canada – Thành viên Hội Đồng Luật Di Trú Canada chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ du học sinh của AIT tại Canada, là một lợi thế rất quan trọng đối với học sinh mới đi du học và mong muốn ở lại làm việc dài hạn tại Canada.