Cập nhật

Tin tức mới

Du học Canada và Định cư cùng Saskatchewan Polytechnic

Du học Canada và Định cư cùng Saskatchewan Polytechnic

Trường Saskatchewan Polytechnic là trường bách khoa công lập có 04 campuses nằm tại 04 thành phố của tỉnh Saskatchewan (SK): Saskatoon, Regina, Prince Albert, Moose Jaw. Trường cung cấp 80+ chương trình với đầy đủ các trình độ từ chứng chỉ, cao đẳng,…

Tin tức trường học