Cập nhật

Tin tức trường học

Tỉnh Bang

Đại học Prince Edward Island (UPEI)

I. Thông tin chung  Năm thành lập: 1804 Loại hình: Công lập, Đại học Số lượng sinh viên: 4.600 sinh viên, 1.200 sinh viên quốc

Tỉnh Bang

Đại học Yorkville

Đại học Yorkville là trường đại học tư lớn nhất trên toàn Canada, được công nhận bởi Bộ giáo dục Sau đại học của 3

Tỉnh Bang

Đại học York

96% sinh viên trường York University có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp. 95% giảng viên của trường sở hữu bằng cấp cao nhất

Tỉnh Bang

Đại học Wifrid Laurier

Đại học Wifrid Laurier đạt top 4 một trong các trường đại học tại Canada về danh tiếng, chất lượng và sự sáng tạo đổi

Nội dung khác