Thành lập từ năm 1997

Sự khác nhau giữa chương trình AP và IB

Định nghĩa:

Chương trình Advanced Placement ( AP) hay còn được gọi là các khóa học xếp lớp nâng cao.

Chương trình International Baccalaureate ( IB) hay còn được gọi là chương trình tú tài quốc tế

Điểm khác nhau:

Mục đích:

AP – Chương trình tập trung chuyên sâu

AP được thiết kế để các học sinh có thể học chuyên sâu vào một ngành bất kỳ ở bậc Đại học tại Canada hoặc Mỹ. Chương trình AP có 38 môn học chủ đề cụ thể và được thiết kế theo từng cá nhân học sinh nhằm giúp học sinh đó phát triển môn học nào đó toàn diện nhất.. Chương trình AP do Hiệp hội các trường đại học Mỹ điều hành. Hiệp hội này có hơn 5.200 trường trung học, đại học và các tổ chức giáo dục khác. Các khóa học được xây dựng cấp đại học với hơn 30 môn mà học sinh có thể theo học ngay tại trung học (lớp 11, 12).

Các môn học AP được công nhận bởi hầu hết các trường đại học ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. AP sẽ giúp hồ sơ của bạn nổi bật hơn khi nộp đơn vào các trường đại học, đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm được chi phí nếu bạn hoàn thành các môn AP với điểm số từ 3.0 trở lên (thang điểm 5), bạn sẽ được miễn các môn học tương tự ở bậc đại học.

AP sẽ giúp cho bạn làm quen với phương pháp học ở Đại học, làm quen với kiến thức và từ ngữ chuyên ngành, nâng cao khả năng ngoại ngữ,.. Hiện nay, có hơn 2,4 triệu học sinh tham dự các bài kiểm tra AP mỗi năm.

IB – Chương trình phát triển toàn diện chuyên sâu

Đồng hành với AP, chương trình này được thiết kế để giúp học sinh có thể phát triển toàn diện. Bằng cấp IB đều có các giá trị riêng và giúp học sinh có được sự tự tin cao để apply vào các trường đại học danh tiếng. Với những học sinh muốn theo học tại trường đại học khác Mỹ, Canada, thì bằng IB sẽ phù hợp và được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Vì các chương trình của IB tập trung nhiều vào các kỹ năng viết và tư duy phân tích. Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Thụy Sĩ điều hành với mục tiêu xây dựng một chương trình giảng dạy chung và hệ thống tín chỉ được các trường đại học và cao đẳng ở các quốc gia khác công nhận. Tổ chức Tú tài Quốc tế gồm hơn 2.000 trường ở 125 quốc gia, trong đó gần 800 trường ở Mỹ.

Học sinh phải theo một chương trình học tập rất nghiêm ngặt gồm 6 môn: tiếng Anh, ngoại ngữ, khoa học, toán học, khoa học xã hội và nghệ thuật. Học sinh còn phải dành 200 giờ phục vụ cộng đồng và viết một bài luận 4.000 từ dựa trên nghiên cứu độc lập, học sử dụng vi tính trong một lớp học dành cho người lớn.

Thời gian đào tạo của chương trình IB là 2 năm.

Cấu trúc đào tạo:

Cấu trúc đào tạo AP:

Chương trình AP cung cấp các khóa học và kỳ thi chứng chỉ trình độ đại học ở từng môn học cụ thể. Nhiều trường trung học phổ thông tổ chức các khóa học AP cho học sinh; tuy nhiên, những học sinh tự học tại nhà hoặc không có điều kiện tham gia các khóa học AP vẫn có thể đăng ký dự thi các kỳ thi AP.

Bài dự thi sẽ được gửi đến Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service) để chấm điểm. Các khóa học và kỳ thi AP là sự thước đo cho những học sinh đang học trường chuyên muốn đạt được trình độ cao hơn ở một môn học cụ thể nào đó. Điểm số cho các kỳ thi của AP sẽ dựa vào kết quả bài thi AP.

Cấu trúc đào tạo IB:

Chương trình tú tài quốc tế IB là một chương trình đào tạo hai năm dành cho những học sinh muốn tiếp cận một nền giáo dục toàn diện. Chương trình được thiết kế sâu rộng với 6 nhóm môn học: Ngôn ngữ và Văn học, Ngôn ngữ thứ hai, Cá nhân và xã hội, Khoa học, Toán học và Nghệ thuật. Vì chương trình IB được công nhận trên toàn cầu nên học sinh có thể học và tham dự các kỳ thi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Kết quả thi sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

IB được thiết kế sâu rộng và toàn diện. Mỗi học sinh sẽ chọn 6 môn, 5 môn chọn từ nhóm 1 đến nhóm 5 (trừ nhóm môn học nghệ thuật), môn thứ 6 là môn tự chọn.Ngoài ra, để nhận được bằng IB, học sinh phải hoàn thành khóa học Lý thuyết của nhận thức (Theory of Knowledge – TOK), một bài luận văn chuyên sâu dài 4.000 từ (extended essay – EE) và chương trình Sáng tạo – Hành động – Phục vụ (Creativity, Action and Service – CAS) trong 150 giờ. Với thời gian đào tạo hai năm, các khóa học IB có tiến độ chậm hơn các khóa học AP nhằm mang đến cho học sinh những tri thức chuyên sâu

Chương trình IB đặc biệt nhấn mạnh các kỹ năng viết, tất cả các kỳ thi IB đều là thi viết. Trong khi kết quả của kỳ thi IB là sự kết hợp giữa kết quả thi viết và thành tích học tập của học sinh trong khóa học